Obozy WOW! to miejsce, gdzie dzieci i młodzież doświadczają, czasem po raz pierwszy, poczucia, że nie ma dla nich limitów: przełamują swoje bariery, wzrastają w wierze, stają się odważni i… nabierają wiatru w swoje żagle!

My chcemy, by możliwość wzięcia udziału w tych obozach miały nie tylko dzieci związane z Kościołem Bożym w Polsce – ich organizatorem. Już dwa razy, dzięki WASZEMU WSPARCIU, wysłaliśmy na nie dzieciaki z warszawskich domów dziecka.

Wróciły odmienione.

DAJ TĘ SZANSĘ KOLEJNYM DZIECIOM, WSPIERAJĄC TĘ INICJATYWĘ JUŻ DZIŚ!