Niezwykłe Akcje Ewangelizacyjne

Na wiele lat, zanim powołaliśmy do życia Fundację, działaliśmy również artystycznie, głosząc Ewangelię w wizualnej formie na ulicach Warszawy. Działaliśmy wtedy jako młodzieżowy teatr uliczny „New Life Street Drama”. Wierzymy, że przekaz biblijnej Ewangelii zmienia życie, bo dotknął i zmienił osobiście każdego z nas. Od tego zaczęły się nasze Czyny Niezwykłe, a nasze umiejętności aktorskie planujemy jeszcze dobrze wykorzystać w kolejnych niezwykłych inicjatywach! 🙂

Jako członkowie Fundacji oraz grupy teatralnej Street Drama mieliśmy również honor i przyjemność wziąć udział w teledysku Grzegorza Kloca „Powrót Łazarza”, opowiadającym muzyczną historię o ratunku, jakim dla wielu bezdomnych i opuszczonych osób okazała się Ewangelia. Zespół producentów tego teledysku pomógł nam również nakręcić naszą autorską wersję dramy „Set me free”. Oba teledyski możecie zobaczyć obok: (Uwaga, występują w nich mocne sceny!:))

Podczas naszych ulicznych, teatralnych wystąpień, jak i Ewangelizacji w klubach młodzieżowych, na wyjazdach, etc, obejrzały nas tysiące osób. Życie wielu z nich zostało dotknięte. Jeśli Ciebie również zainteresował ten temat, koniecznie kliknij na poniższe pytania, by poznać odpowiedzi!

Dlaczego głosimy Ewangelię?

Ponieważ jest ona „mocą Bożą do zbawienia dla każdego, kto wierzy”! (Rz 1:16) Czy myślisz, że też zaliczasz się do tej grupy „każdy”? 😉

Co to jest zbawienie i czy Ty go potrzebujesz?

Zbawienie to możliwość powrotu do bliskiej relacji z Bogiem, jaką mieli początkowo Adam i Ewa w raju. To wolność od grzechu i jego konsekwencji (śmierci duchowej i fizycznej przez obietnicę powstania z martwych 8) ) Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i oddaliliśmy się od Bożej chwały i że karą za grzech jest… śmierć. Chodzi o duchową śmierć – oddzielenie od Boga na wieczność i bycie po tej niemiłej stronie, ale też niestety czasem przedwczesną fizyczną śmierć.

Teraz ta dobra część! Choć karą za grzech jest śmierć, to darem Bożej łaski – prezentem zupełnie za darmo, który wystarczy z wiarą przyjąć – jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie z Bogiem.

Jak to możliwe, że wystarczy uwierzyć, by zostać zbawionym?

Jest to możliwe, ponieważ Pan Jezus Chrystus wziął nasze grzechy na siebie, gdy umierał na krzyżu i, umierając, przyjął na siebie karę za NASZ grzech. Jest to więc zastępcza ofiara za nas.

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” (Drugi list św. Pawła do Koryntian 5:21, BW)

Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, (…) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. (List do Hebrajczyków 10 10:12,14, BW)

Jaki z tego wniosek i co mam z tym zrobić?

Nie musisz płacić sam za swoje grzechy, Ktoś już zapłacił za Ciebie najwyższą cenę.

Uwierz w Niego i wyznaj Jezusa swoim Panem,

Ponieważ „Każdy, kto wezwie imienia pańskiego zbawiony będzie” (List do Rzymian 10:13)

Oraz:

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” (List do Rzymian 10:9-10)

Oto Ewangelia. Mamy nadzieję, że rozumiesz już dlaczego chcemy ją głosić. To naprawdę dobra wiadomość – dla każdego człowieka, a dziś, przede wszystkim, dla Ciebie! ?