Niezwykłe Ewangelizacje

Niezwykłe Ewangelizacje

Niezwykłe Ewangelizacje

Na wiele lat, zanim powołaliśmy do życia Fundację, działaliśmy również artystycznie, głosząc Ewangelię w wizualnej formie na ulicach Warszawy. Działaliśmy wtedy jako młodzieżowy teatr uliczny „New Life Street Drama”. Wierzymy, że przekaz biblijnej Ewangelii zmienia życie, bo dotknął i zmienił osobiście każdego z nas. Od tego zaczęły się nasze Czyny Niezwykłe, a nasze umiejętności aktorskie planujemy jeszcze dobrze wykorzystać w kolejnych niezwykłych inicjatywach!