Dziewczynka z zapałkami i Gwiazdkowa Niespodzianka

Dziewczynka z zapałkami i Gwiazdkowa Niespodzianka

Dziewczynka z zapałkami i Gwiazdkowa Niespodzianka

Kilkukrotne zaangażowanie się naszych wolontariuszy w akcję gorących serc z organizacji Operation Christmas Child skłoniło nas do poszerzenia naszej współpracy: stworzenia autorskiego programu artystycznego połączonego z rozdawaniem dzieciom paczek z Bożonarodzeniowymi prezentami „Gwiazdkowej Niespodzianki”. Media i samorządy lokalne zaangażowały się we współpracę, a czuwał nad nami patronat Rzecznika Praw Dziecka.